“Ingen yrkesgrupp har samma möjligheter att marknadsföra sin förträfflighet som journalistskrået. Och ingen yrkesgrupp utnyttjar dessa möjligheter på ett lika oförbehållsamt sätt som journalisterna. Det gäller inte minst utan i synnerhet journalisterna i Sverige.” Så inleder Jan Gillberg sin Ledarartikel “Den exkluderande åsiktskorridoren”. Läs mera

Andra artiklar: “Några citat hämtade från DSM-samtal med Anders Eriksson (SÄPO-chef 1994-2000).” * Första delen av Pia Hellertz artikel “AGENDA 2030 – 17 mål för att totalt förändra vår värld”.* “Det ondas gåta” av Hans Möller, “Medierna & Ägaransvaret” av Jan Gillberg, “Palmes falska obduktionsprotokoll – fortsatt mörkläggning” (del 2) av Hans Liljeson, “En politisk adel ur takt med folket” av Lars Bern, “Vems intresse tjänar hatpropagandan mot Ryssland” av Lars Bern, “Jan Carlzon talar ut”, “Ett antal inträffanden har gjort mig till fatalist” av Jan Gillberg.

 

Jan Gillberg
Den exkluderande Åsiktskorridoren Läs mer…

Jan Gillberg
Tyskt genombrott för varningsord om Europas islamisering

Pia Hellertz
17 mål för att totalt förändra vår värld. Del 1 Läs mer…

Hans Möller
Det ondas Gåta

Jan Gillberg
Medierna & Ägaransvaret Läs mer…

Hans Liljeson
Palmes falska obduktionsprotokoll
Fortsatt mörkläggning Del 3.

Lars Bern
En politisk adel ur takt med folket

Lars Bern
Vems intresse tjänar Hatpropagandan mot Ryssland?

Jan Gillberg
Så här görs svenska folket till rädda och osäkra människor. Läs mer…