Ur innehållet i höstnumret av DSM

Ledare av Jan Gillberg

Den Offentliga Sektorn på väg mot sitt SAMMANBROTT (och det går fort)

SVT:s nyhetssändningar har nu i sommar dominerats av framträdanden, där de olika partiledarna presenterar än den ena, än den andra “miljardsatsningen”. Det skulle vara intressant att se en sammanställning av hur många miljarder som på detta sätt torgförts. Allt för att vinna röster och därmed befästa sina positioner.
Läs mer DSM 318 3-4

Enda boken om hemliga Bilderberggruppen.

Artikel av Jan Gillberg
Läs mer DSM 318 5-7

Är det bara i slutet av levnaden som livet är heligt?
EVA JOHANNESSON, Fri skribent

Det pågår en diskussion huruvida dödshjälp ska vara tillåtet eller inte. Den starkaste sidan säger nej med hänvisning till etik och moral och att livet är heligt. Vi människor har inte rätt att avsluta en annans människas liv. Det går emot tanken på ’allas lika värde’ och allas rätt till sitt liv.  Hmmm…. Men vid aborter då? Är det okej att göra abort?
Läs mer DSM 318 17-18

Den bedrägliga Palmekommissionen – Delaktig i polisiär korruptionshärva
HANS LILJESON Jurist och Pensionerad advokat

Sedan ovedersägliga bevis framkommit om att statsminister Olof Palme inte blev mördad är det av intresse att belysa varför detta skall döljas. När det på 1980-talet ryktades att statsministern ådragit sig en allvarlig HIV-infektion var detta något som riskerade att bli en svår politisk belastning för socialdemokraterna. Det krävdes därför extraordinära åtgärder från statsmaktens
sida för att uppgifterna om statsministerns hälsotillstånd inte skulle komma till medborgarnas och omvärldens kännedom.
Läs mer DSM 318 19-20

Slagruta och Pekare ett universalinstrument?
TORBJÖRN LINDBLOM, Fil.dr. i Analytisk kemi

Slagrutan har använts sedan urminnes tider – troligen för en mängd olika ändamål som vi idag inte känner till. Det vi idag kanske mest förknippar med slagruta och pekare är möjligheten att finna vatten och skadlig jordstrålning och då framför allt Currylinjer.
Läs mer DSM 318 21-22

FALSE FLAGS
Vad är det? Behöver vi veta?
PIA HELLERTZ, Fil dr

Vad är en False flag? Det är ett begrepp som alltmer kommit att användas i framförallt
alternativa media på nätet i samband med skolskjutningar, terrorattacker och andra våldsaktioner, samtidigt som man menar att mainstreammedia, MSM, ofta döljer
och förvanskar sanningen bakom det som skett.
Läs mer DSM 318 23-26

Sveriges Justitieminister Morgan Johansson vill ”UTPLÅNA KRISTENDOMEN”
av Jan Gillberg
Läs mer DSM 318 31