Ur innehållet i vinternumret av DSM

Ledare av Jan Gillberg

När första världskriget bröt ut 1914 hade Sverige haft fred i 100 år. Sedan dess har alliansfriheten gjort tjänst som ett väl fungerande värn mot att dras in i militära konflikter och därmed sammanhängande elände i ytterligare drygt 100 år. Dock att den under senare år satts på spel genom en ogenomtänkt och ansvarslös politik. En politik som kommit att utgöra ett växande hot mot Sveriges suveränitet. En politik som dessutom saknat folklig förankring.
Läs mer DSM 417 3-4

Mind Control Världen som måltavla av Pia Hellertz

Mitt syfte med den här artikeln som är den första av två är att förmedla information från ett antal källor om vad Mind control, d.v.s. kontroll över våra sinnen, handlar om och hur det görs.
Läs mer DSM 417 13-19

Sex miljoner judar av Jan Gillberg

Att söka sanningen har i snart sagt alla sammanhang ansetts vara något hedervärt. Många är de sanningar som i vetenskapens namn belönats med Nobelpris. Och i vår massmediala tid har “avslöjandet” blivit sin egen genre – ungefär som satiren en  gång var men nu knappast är.
Läs mer DSM 417 20-22

HELLSTORM Nazi-Tysklands död av Pia Hellertz

Läs mer DSM 417 23-27

PK-paradigmet av Jan Tullberg

En viktig uppgift är att förstå vad som är drivkrafterna bakom det märkliga PK-paradigmet. Kanske är uppfostringsprojektet
det centrala? Mycket handlar om att ge de alerta följarna av de nyetablerade normerna möjlighet att rätta de oinformerade
och felsägande.
Läs mer DSM 417 33-34

Om Sacharovs Manifest av Jan Gillberg

Sacharovs liv och gärning har idag fått förnyad aktualitet genom den av FN framlagda konventionen om kärnvapenavveckling samt tilldelandet av Nobels fredspris till Internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen (ICAN) men också genom det upptrappade ordkriget mellan två av världspolitikens mest svårföutsägbara aktörer med dessutom oklar mental status.
Läs mer DSM 417 35

Om detta måste vi berätta

När dagens genomgående historielösa partiledare som Stefan Löfven, Annie Lööw och Ebba Busch Thor – för att nämna de värsta – försöker vinna debattpoäng i sitt inbördes kattrakande, borde de betänka datt den nazistiska rasismen i en utsträckning som få är medvetna om har – närmare påsett – svenska rötter.
Läs mer DSM 417 36