Ledare av Jan Gillberg: Ett statsskepp Vind för Våg

*Gunnel Wahlström  skriver om hur Svenska Kyrkan är under attack och Julia Caesar skriver
om STASI-prästen och Lögnen.

Pia Hellertz skriver om professor Jakob  WF Sundbergs redan 1993 utkomna bok ”Tystnadsspiralen”.  Pia
Hellertz skriver också om PIZZAGATE.

Numret innehåller också ett  OMTRYCK från 2006 om STASI, Det denna gång 40-sidiga numret innehåller
mycket mer.