Omtryck från DSM 1-2 2005 av Jan Gillbergs artikel “Tyskt genombrott för varningsord om Europas Islamisering”. * Andra delen av Pia Hellertz artikel “AGENDA 2030 – 17 mål för att totalt förändra vår värld” * Omtryck från DSM 6-7/2004 av Jan Gillbergs artikel “Med utvandring som världserövrarstrategi”.

“Historik – Bertil Ohlin i glatt samspråk med Jan Gillberg.” Läs mera

Jan Gillberg
Omtryck av ”Tyskt genombrott för varningsord om Europas islamisering

Pia Hellertz
17 mål för att totalt förändra vår värld. del 2 Läs mer…

Jan Gillberg
Med utvandringen som världserövrarstrategi