Kategori: Ivar Kreuger

Också karaktärsmord är MORD 

DSM nr 2/2001 Skrivet av Jan Gillberg   Brottsbalken andra avdelningen tredje kapitlet handlar om brott mot liv och hälsa. Här stadgar [1§] att den som berövar annan livet, dömes för  mord till fängelse i tio eller på livstid....

Read More
Loading