DSM nr 2/2001
Skrivet av Jan Gillberg

Fortlöpande får DSM tips och uppgifter som hjälper till att lägga puzzlet om Ivar Kreuger och hans öde. Flera intressanta uppgifter – varav ett par anonymt – har lämnats i anledning av det brev, där en Dardel (som det nu visat sig vara Fredrik von Dardel) å Bankdirektör Wallenbergs vägnar per brev den 30 mars 1934 underrättade om att ”Broblewsky” som med utbyte av två bokstäver blir Problemsky” (Ivar Kreugers mördare vars riktiga namn dock var
Leon Birthschansky) ”återrest till hemorten” och därför inte längre ”finnes här” (själv avrättats och därför inte längre finns i jordelivet). Viss oklarhet råder emellertid om vem Dardel skrev brevet till. En i Norge högt uppsatt person har det sagts. Vem vet något närmare om detta?
Ett par uppgifter har inkommit om att framlidne
Hans Werthén inte bara var övertygad om att Ivar Kreuger mördades utan även nämnt namn på personer, som haft med mordet att göra. Vem vet/minns vad Werthén hade att berätta? Du som vet eller tror Dig veta något om och kring Ivar Kreuger och hans öde är välkommen att tillskriva DSM. Jag garanterar personligen för att uppgifternas behandlas med all rimlig varsamhet. I mycket känsliga fall kan det vara lämpligt att tillskriva mig per rekommenderat brev.

Adressen är:
Jan Gillberg
Box 99
563 22 GRÄNNA