I Landet Censurien

180 kr

När den klassiska distinktionen mellan beteende och tal är utsuddade tvingas vi in i ett moras av politisk korrekthet, med ständigt nya krav från höger och från vänster – där befinner vi oss sannolikt nu.

Detta har försvagat nationen Sverige intill den gräns att vi har problem med vår identitet som svenskar. Så upplever Anders Johansson den svenska nutid som inger honom växande bekymmer. I boken ”I Landet Censurien” har han samlat ett antal ”tänkestycken” som öppnar för reflexion kring vad som mer och mer framstår som en inhemskt odlad svensk kulturkris.

Nu måste vi – innan det är för sent fråga oss: Vad? Varthän? men också: Vad är det vi vill?

Kategori:

Varukorg

Senaste artiklarna

Prenumerationer, tidningar och böcker