Sun Tzu i mediaåldern

240 kr

Krigshistorien känner många segrare. Att segra är dock inte lika mycket värt som att besegra. För att segra krävs strid. Så nödvändigtvis inte för att besegra.

Först och tydligast att utveckla denna tes till doktrin är den kinesiske härföraren Sun Tzu och han gjorde det för närmare 2 500 år sedan. Det sker i vad som sedan kommit att gälla som krigskonstens förstlingsverk – klassikern – ”Om krigets konst”. Denna klassiker utgavs i svensk översättning 1989 på initiativ av Jan Gillberg/DSM. Sedan återigen 1996 – båda upplagorna är slutsålda men finns att tillgå på biblioteken

Med Sun Tzus tänkande ”i bakhuvudet” har Jan Gillberg skrivit en egen ”Sun Tzu-bok” anpassad till mediaåldern – en bok på temat: ”Kampen om själarna är kampen om makten”. Precis som förlagan, är den upplagd som en samling maximer. Bokens titel är: ”Sun Tzu i mediaåldern – 287 maximer om att vinna och betvinga opinioner”.

Det är inte lätt att hitta den i bokhandeln, men du kan beställa den från DSM:s hemsida.

Kategori:

Varukorg

Senaste artiklarna

Prenumerationer, tidningar och böcker