Tänd alla dina lampor

220 kr

Förr fanns det betydelsefulla tänkare och författare, som anlade helhetsperspektiv på tillvaron med dess både hot och möjligheter. Idag är det i stället ”specialisering” och en i medierna fördummande ”snuttifiering” som gäller.

En av de sista, om inte den siste, som i vårt land som förenade eminent humanistiskt och teknologiskt kunnande, var den häromåret efter lång tids sjukdom framlidne Sven Fagerberg.

Efter att i flera år ha underhållit ett stimulerande idéutbyte med Sven Fagerberg var det naturligt för Jan Gillberg/DSM att köpa in restupplagan av Fagerbergs viktiga och charmfullt skrivna bok ”Tänd alla dina lampor -en bok om livsåskådning och fördjupning”. Boken kan beställas från DSM:s hemsida.

I sin inledning till boken skriver Sven Fagerberg: ”Vi skall inte förneka det yttre, vår högintressanta, avancerade teknik, men vi måste kombinera den med en fördjupad mänsklighet”

Kategori:

Varukorg

Senaste artiklarna

Prenumerationer, tidningar och böcker