OM Ivar Kreuger hade fått leva

DSM 3/2005 Skrivet av Jan Gillberg I fjol höll undertecknad ett föredrag på Tekniska Muséet i Stockholm i samband med en temadag på ämnet Ivar Kreuger och Tändsticksbolaget anordnad av Tekniska muséets vänner och Tändsticksmuséets vänner. Mitt bidrag till denna temadag hade rubriken: ”Ivar Kreugers liv och verk i ny belysning”. Här återges föredraget i något överarbetad form. Om Ivar Kreuger är först som sist att säga: Ingen annan svensk har varit först så hyllad och beundrad, sedan så skamligt förtalad och beljugen. Han var en visionernas man och hade förmåga att förverkliga sina visioner. En entreprenör i megaklass. I kraft av detta upplevdes han av den förhärskande makt- och finansstrukturen som ett allvarligt hot. Ivar Kreuger föddes den 2 mars 1880 i Kalmar. Där tog han sin – som det på den tiden hette – mogenhetsexamen vid 16 års ålder. Tre år senare – således då han var 19 år – diplomerades han vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han var därmed civilingenjör i maskinbyggnadsteknik. Det gick fort för Ivar Kreuger. Han gav sig sedan ut i världen för att vidga sina vyer och förvärva ny spännande kunskap. I USA arbetade han som projektledare vid några av de då ledande amerikanska byggnadsföretagen. USA var då ett land som undergick en fordmidabel byggkonjunktur, där den ena skyskrapan sköt upp efter den andra. Ivar Kreuger lärde sig att bygga med betong och...

Read More