Författare: Jan Gillberg

Åsa Linderborg skämmer ut Det Svenska Forskarsamhället

DSM 3/2005 Skrivet av Jan Gillberg Wahlström & Widstrand har nyligen utkommit med en vad gäller utförandet mycket tilltalande bok: Bilden av Sveriges historia. Undertiteln är dock konstig: ”Fyrtio sätt att se på 1900-talet”. Boken handlar naturligtvis inte om fyrtio sätt (olika sätt) att se på 1900-talet. Bokens idé är att utifrån 40 bilder skildra lika många episoder under det gångna seklet. En av bilderna är bilden av Ivar Kreuger, när han ligger i den kista med glasfönster i vilken han fraktades efter sin död från Paris till Stockholm. Den som betraktar och utifrån sitt betraktande uttrycker tankar och meningar är filosofie doktorn i historia Åsa Linderborg tillika flitig medarbetare på Aftonbladets kultursida.  Åsa Linderborgoch obduktionen som inställdes  Redan efter att ha läst första stycket i denna betraktelse måste varje något så när orienterad läsare fråga sig, hur denna Linderborg ens kunnat få godkänt i gymnasieskolans grundkurs i historia. Så här står det:  ”Efter ankomsten till Sverige lades Kreuger i en annan kista, efter att obduktionen fastslagit att han för egen hand skjutit sig i hjärtat. Trots detta uppstod genast ryktet att Kreuger fortfarande levde – kanske befann sig på Sumatra, kanske i Moskva. — En del menade att liket hade bytts ut i syfte att dölja att Kreuger i själva verket hade blivit mördad av dem som ville åt hans imperium.”  Åsa Linderborg torde vara ensam bland alla...

Read More

OM Ivar Kreuger hade fått leva

DSM 3/2005 Skrivet av Jan Gillberg I fjol höll undertecknad ett föredrag på Tekniska Muséet i Stockholm i samband med en temadag på ämnet Ivar Kreuger och Tändsticksbolaget anordnad av Tekniska muséets vänner och Tändsticksmuséets vänner. Mitt bidrag till denna temadag hade rubriken: ”Ivar Kreugers liv och verk i ny belysning”. Här återges föredraget i något överarbetad form. Om Ivar Kreuger är först som sist att säga: Ingen annan svensk har varit först så hyllad och beundrad, sedan så skamligt förtalad och beljugen. Han var en visionernas man och hade förmåga att förverkliga sina visioner. En entreprenör i megaklass. I kraft av detta upplevdes han av den förhärskande makt- och finansstrukturen som ett allvarligt hot. Ivar Kreuger föddes den 2 mars 1880 i Kalmar. Där tog han sin – som det på den tiden hette – mogenhetsexamen vid 16 års ålder. Tre år senare – således då han var 19 år – diplomerades han vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han var därmed civilingenjör i maskinbyggnadsteknik. Det gick fort för Ivar Kreuger. Han gav sig sedan ut i världen för att vidga sina vyer och förvärva ny spännande kunskap. I USA arbetade han som projektledare vid några av de då ledande amerikanska byggnadsföretagen. USA var då ett land som undergick en fordmidabel byggkonjunktur, där den ena skyskrapan sköt upp efter den andra. Ivar Kreuger lärde sig att bygga med betong och...

Read More