Att säga det som sällan sägs men som borde sägas... behöver sägas.

Loading