Författare: Jan Gillberg

DSM 3-2016

I Ledarartikeln skriver Jan Gillberg om “Den Nya Kriminaliteten” – en kriminalitet som utvecklats under Media- & IT-åldern. Läs mera Tomas Nilsson skriver om “Konspirationsteorier – instrument i den psykologiska krigföringen”. Läs mera Andra artiklar: “Kampanjen för ett svenskt medlemskap i NATO – en kronologi”, “Kampanjen för ett svenskt medlemskap i NATO – några kommentarer, “Köpta Journalister” av Jan Gillberg, “Europa, Ryssland och Kina sover. Kan Världen vakna upp?” av Paul Craig Roberts. “Lägg ut på djupet! En bok för den som ännu inte tänkt färdigt” av Gunnel Wahlström, “Vi måste revoltera mot dagens medicin” av Lars Bern, “Dödliga...

Read More

DSM 2-2016

Hans Holmér skall ha sagt: “Om sanningen om mordet på Olof Palme kom fram, skulle det skaka Sverige i dess grundvalar.” Uttalandet har inspirerat Jan Gillberg att skriva Ledarartikeln “Rättsstatens för folket mörkade SAMMANBROTT – 24 påståenden svåra att vederlägga.” Läs mera Andra artiklar: “Gunnar Wall granskar Fallet Palme” av Pia Hellertz, “Offerlandet Tyskland” av Gunnel Wahlström, “Hej då Tyskland!” av Gunnel Wahlström, “’Låt mig få städa klart’. En bok av Kjell Albin Abrahamsson om kommunister, kryptokommunister och antikommunister” av Pia Hellertz, “Stenmjöl som gödning” av Ann-Charlotte Magnusson, “Det sovande folket vaknar” av Lars Bern, “Bevisen hopar sig” av...

Read More

DSM 1-2016

Den svenska mediekårens kritik av de nya polska medielagarna har varit skoningslös. Detta är, menar Jan Gillberg i sin Ledarartikel “Polen följer i svenska spår”, närmast pikant som vi Sverige fått vänja oss vid att leva med politisk styrning av inte bara de statliga etermedierna utan av huvuddelen av övriga Main Stream Media. Läs mera “Den politiska och mediala eliten har förverkat svenskarnas tillit” av Hans Bergström. Läs mera DSM-artiklar om Palme/Palmemordet. Läs mera “Leif GW & Palmemordet.” Läs mera Andra artiklar: “Mordet på det fria ordet” av Kjell Håkansson * Sveriges Viktigaste Opinionsbidare 2015: Anna Dahlberg 2015 års...

Read More

Estoniagate

DSM 4/2006 Skrivet av Jan Gillberg  När Ingvar Carlsson den 30 september 1994 – bara två dagar efter Estonias förlisning – tillträdde som ny statsminister efter Carl Bildt, förklarade han i TV Aktuellt att ”alla ansträngningar måste göras för att få upp fartyget” och – förklarade han vidare – ”detta av hänsyn till de människor som redan har drabbats väldigt hårt”. Den avgående statsministern Carl Bildt hade tidigare gjort samma utfästelse.  Inom blott två dygn hade två statsministrar utfäst sig att Estonia skulle bärgas och de omkomna hemföras. De anhöriga till de 852 omkomna skulle ges möjlighet att begrava sina förlorade nära och kära. För att detta...

Read More

Tack för alla  tips och uppgifter  om Ivar Kreuger  och hans öde!

DSM nr 2/2001 Skrivet av Jan Gillberg Fortlöpande får DSM tips och uppgifter som hjälper till att lägga puzzlet om Ivar Kreuger och hans öde. Flera intressanta uppgifter – varav ett par anonymt – har lämnats i anledning av det brev, där en Dardel (som det nu visat sig vara Fredrik von Dardel) å Bankdirektör Wallenbergs vägnar per brev den 30 mars 1934 underrättade om att ”Broblewsky” som med utbyte av två bokstäver blir Problemsky” (Ivar Kreugers mördare vars riktiga namn dock var Leon Birthschansky) ”återrest till hemorten” och därför inte längre ”finnes här” (själv avrättats och därför inte längre finns i jordelivet). Viss oklarhet råder emellertid om vem Dardel skrev brevet till. En i Norge högt uppsatt person har det sagts. Vem vet något närmare om detta? Ett par uppgifter har inkommit om att framlidne Hans Werthén inte bara var övertygad om att Ivar Kreuger mördades utan även nämnt namn på personer, som haft med mordet att göra. Vem vet/minns vad Werthén hade att berätta? Du som vet eller tror Dig veta något om och kring Ivar Kreuger och hans öde är välkommen att tillskriva DSM. Jag garanterar personligen för att uppgifternas behandlas med all rimlig varsamhet. I mycket känsliga fall kan det vara lämpligt att tillskriva mig per rekommenderat brev. Adressen är: Jan Gillberg Box 99 563 22...

Read More